نکس رمان
دانلود رمان جدید – دانلود رمان عاشقانه
نکس رمان
دانلود رمان سوخته دامانم

 

دانلود رمان سوخته دامانم

 

خلاصه رمان سوخته دامانم:

سمن چند ساله که با کلی عشق ومحبت دو طرفه با قادر ازدواج کرده ولی خدا صلاح ندونسته تا حالا بچه دار بشه ..

همه بهش انگ میچسبونن که نازاست که بچه اش نمیشه ..

سمن دلش پر از غصه است ..
مخصوصا طایفه ی شوهرش بهش زخم زبون میزنن وازارش میدن …

تا اینکه یه روزبعد از چهارسال وقتی قادر نیست ..

مادرشوهرش..سمن رو از خونه وکاشونه اش بیرونش میکنه…

اون هم به جرم نداشتن بچه …اون هم به خاطر صلاح ومصلحت خدا …
سمنِ اواره ..سمن ِبیچاره …

راهش میوفته به درخونه ی زینال ..پسرعموی سخت گیرش ..

مرد سوخته دراتش گذشته …مردی که با صورت نیم سوخته وپوست چروکیده ی دستهاش …غاصبیِ برای زنهای اطرافش …

تلخ وسخت ..تند وبی رحم …
دقیقا تو همین روزهاست که قضا وقدر خدا عوض میشه …

نطفه ی شکل گرفته در بطن سمن بارور شده و سمن داره مادر میشه …
ولی حالا باید دید ایا مرد بددهن وشکاکی

مثل قادر شوهر سمن حاضر به قبول این بچه هست ؟…

یا این بچه به جرم نکرده ..به گناه نشده… مهر هر.زه به پیشونیش میخوره وطرد میشه …

 

قسمت هایی از رمان سوخته دامانم:

نیمي از صورتش سوخته بود ..سوخته که نه مچاله بود ..پوست تیره وسبزه اش
مثل یه تیکه چرم بهم پیچیده بود ودل اشوبه ام رو بیشتر میکرد ..
گونه اش… فکش ..حتي پو ست محکم گردنش ..تر سناک بود …تر سناک که
نه ..عذاب اور بود ..
شوونه اا پهن ..ددبنند بود ودرشوت ..

به شود شوبیه به دیهوراا ده اا
چهل وپنجاه …
»-من برم پیش زینال ننه ..؟؟؟!!!
– م ..خود که داني حال وروزوم
چه کنم دختر…؟نمیتونم خر جت ب
…خودوم سرباروم ننه ..
ولي اون دارا ست ..

د ستش به دانش میر سه ومیتانه خرجت بده …عبید باش
حرف زده ..حاضر شده دبولت کنه …
-ولي زینال اخالق نداره ننه …

ترسناکه صورتش …

دانلود رمان سوخته دامانم
– تو به صووورتش چي کار دار ننه ؟…

زیور از خونه پرتت کرده بیرون ..یه
سقف باال سر ندار که شو) شب( رو سحر کني ..بعد به فکر سرو صورتش
استي …؟
برو ننه… نترس ظاارش اینه ..

ولي دلش بزرگه ..کم بار نی ست م سئولیت تو

به خاطر
یه زن بي سروسامون رو که هنوز اسم شوهرش روشه پناه بده ..
-میترسم ازش امه میگن دیوونه است ..
-وا سوومن ..؟؟این حرفها چیه ننه ..؟

اگه دیونه بود میتونسووت این امه مال
ومنال رو سرو سامون بده ..؟اگه یه ودتهایي ام تند میکنه به خاطر سربه راه
کردن زیردستهاشه ..
-ننه من نمیخوام برم ..بذار پیشت بمونم ..
اخمي کرد ووشگوني ازبازوم گرفت ..
میترسي وبهونه جور میکني پس برگرد خونه دادر

دانلود رمان سوخته دامانم

تا این دفعه شوار ام باخود داني سمن …تنها کسي که تو خونه اش را میده امین زیناله …اگه
یه تیپا بیرونت کنه ..
-ننه ..؟؟!!!
-مرگ وننه… برو دیگه االن عبید میاد غر میزنه به جانوم … «
دوباره نگاام رو نیمه سوخته صورتش نشست …جمع شدم تو خودم
د؟
َ
…اینه دسمتم خدا ..؟که اواره بشم ؟..که بیام زیردست این دیو ود
دستم رو بند پرچادر عربیم کردم ..
-خانم باجي میگفت مادر شوار از خونه پرتت کرده بیرون؟
تنم مینرزید …حتي از صوالبت صودا

نکره وپوسوت چروکیده اش مینرزید
…صدا محکمش رعشه مینداخت به این دل بي درار ..
میگفت یه جا خواب میخوا تا ودتي که شوار بیاد

عرق شرم ودرد سنگین بي پنااي

چنان بیخ گنوم رو گرفت که نف سي نیومد تا
جواب سوال واضحش رو بدم ..
ن مانند

وادعا حرفي نداشووتم ..امه درد وغم من بي کسووي بود وا
اجاق کور …
کروبایر که حاال بعد از چهار سال کارمروکشونده بودبه این صورت
چروکیده …صدا سنگي ورعشه افکن …چشمها سربي …
)کجایي پس دادر؟ …زنت داره این گوشووه دنیا زیر بار حرف وسووخن اا له
میشه ..زیر بار منت یه سقف باال سر .. (
– م کشویده یا الل شود ..؟

.خانم باجي که

دانلود رمان سوخته دامانم
َ
چي شود پس جوابم ؟…زبونت ن
حرفي از کرو الل بودنت نگفت ..
بغضوم باالتر اومد …اونقدر باال وباال که نفسوم رو برد ..چقدر بي مرو بود
این مرد ابنیس چهره ..
چونه ام که لرزید حس کردم که چقدر متنفرم از این مرد ..
تو ذان خسووته ام… مرتبه اش رو گذاشووتم ام راز زیور… مادر شوووار دیو
سیرتم ..امون جور تنخ ..-خیل خب نمیخواد واسم ا
بغوره بگیر …من چشم وگوشم پرازاشک تمساح
..
به خانم باجي ام گفتم ..این جا یتیم خونه نیست ..این خونه درار دانون داره ..
راه ورسم داره ..خبط وخ ا کني جریمه وتاوون داره …ادا این خونه منم ..
حرف اول واخر این خونه منم ..ین کالم ختم کالم ..دانون این خونه منم …

 

دانلود رمان مانی ماه

خلاصه کتاب
خلاصه رمان سوخته دامانم: سمن چند ساله که با کلی عشق ومحبت دو طرفه با قادر ازدواج کرده ولی خدا صلاح ندونسته تا حالا بچه دار بشه .. همه بهش انگ میچسبونن که نازاست که بچه اش نمیشه .. سمن دلش پر از غصه است .. مخصوصا طایفه ی شوهرش بهش زخم زبون میزنن وازارش میدن … تا اینکه یه روزبعد از چهارسال وقتی قادر نیست .. مادرشوهرش..سمن رو از خونه وکاشونه اش بیرونش میکنه… اون هم به جرم نداشتن بچه …اون هم به خاطر صلاح ومصلحت خدا … سمنِ اواره ..سمن ِبیچاره … راهش میوفته به درخونه ی زینال ..پسرعموی سخت گیرش .. مرد سوخته دراتش گذشته …مردی که با صورت نیم سوخته وپوست چروکیده ی دستهاش …غاصبیِ برای زنهای اطرافش … تلخ وسخت ..تند وبی رحم … دقیقا تو همین روزهاست که قضا وقدر خدا عوض میشه … نطفه ی شکل گرفته در بطن سمن بارور شده و سمن داره مادر میشه … ولی حالا باید دید ایا مرد بددهن وشکاکی مثل قادر شوهر سمن حاضر به قبول این بچه هست ؟… یا این بچه به جرم نکرده ..به گناه نشده… مهر هر.زه به پیشونیش میخوره وطرد میشه …
مشخصات کتاب
 • نام کتاب
  سوخته دامانم
 • ژانر
  عاشقانه_اجتماعی
 • نویسنده
  Moon_shine
 • طراح کاور
  ES_SHIMA
لینک های دانلود
 • 110 روز پيش
 • nexromaanadmin
 • 230 بازدید
 • 0 کامنت
کامنت های این مطلب

ورود کاربران
درباره سایت
نکس رمان ، منبع دانلود بهترین رمان ها ، هرروز منتظر جدیدترین رمان ها باشید
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " نکس رمان " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.